dissabte, 23 de febrer de 2013

Mètode de poda Simonit&Sirch

El principal objectiu del mètode de poda Simonit&Sirch es allargar al màxim en el temps la vida productiva dels ceps emparrats.
Per aconseguir aquest objectiu, s’intenta evitar fer un gran nombre de talls (ferides) sobre una mateixa zona, fet que podria dificultar el pas de sàvia cap els nous brots.
Per evitar realitzar ferides en una mateixa zona, recomanen fer exclusivament talls en sarment o brocades respectant sempre la corona (zona basal on es troben gemmes adormides), evitant els talls en fusta de més de dos anys.
La realització exclusiva d’aquests talls no permet rebaixar els caps i comporta un cert increment en la llargada de fusta vella. Obtenint finalment en cada cap de l’emparrat una estructura molt semblant a l’extrem dels braços del ceps podats en vas.
Resultat que ens recomanen, al tenir el ceps formats en vas una vida productiva més llarga que els ceps formats en emparrat i podats de forma clàssica.


PODA DE LA VINYA
METODE SIMONIT&SIRCH PREPARATORI D’UVA
SCUOLA ITALIANA DE POTATURA DELLA VITE
DOCUMENT DE PRESENTACIÓ
A partir de les explicacions fetes per Riccardo Turata
Caves Gramona - Novembre 2011 / Gener 2012
MÈTODE DE PODA SIMONIT&SIRCH
• CONSIDERACIONS AGRONÒMIQUES
– El principal objectiu es allargar al maxim en el temps la vida dels ceps (≠ plantacio intensiva)
– Principals inconvenients: Els costos
• Es contrari a la mecanitzacio, fins al punt de recomanar la poda amb tisores manuals
• Cal complementar obligatoriament amb 2-3 intervencions de poda en verd, la 1a quan els brots tenen ≈ 10 cm.
– Principal avantatge
• L’allargament de la vida del cep, sobretot en el cas dels ceps enparrats que actualment ja son vells amb 20-25 anys
CONSIDERACIONS FISIOLÒGIQUES (I)
– Acrotonia
• El cep creix pels extrems
• L’esquelet del cep (fusta vella) es dinamic i necessita creixer cada any
– Ferides a la fusta
• Un cep no pot tancar o cicatritzar una ferida feta en fusta de mes de 3 anys
• Les ferides no cicatritzades provoquen la formacio de cons de dessecament a l’interior de la planta
• Els cons de dessecament poden ser molt profunds i dificultar seriosament la circulacio de la saba provocant l’aparicio de rebrots a la fusta vella, molt per sota de les ferides
– Envelliment de la planta
• Amb el temps, els cons de dessecament disminueixen el potencial de la planta en aspectes com:
– Acumulacio de reserves
– Homogeneitat produccio / qualitat
– Disponibilitat hidrica
– Sensibilitat a malalties de la fusta
• PRINCIPIS GENERALS Fusta a tallar
1. Els talls són sobre fusta de 1 i 2 anys (màxim 3 anys)
2. Si volem eliminar un sarment, el tallarem respectant els borrons basals per permetre la
cicatrització de la ferida
3. Mai tallarem sobre fusta vella, no arranarem i no estalviarem talls, cada tall per un sol sarment o branca
• PRINCIPIS GENERALS Com fer els talls
4. Els talls sobre fusta de l’any es fan per sota del nus que es vol treure, deixant tot l’entrenus que s'assecara formant una “ungla”
5. Cal eliminar les ungles seques d’anys anteriors que puguin pertorbar la brotacio
6. Els talls sobre fusta de 2 anys
– Perpendiculars (a 90º), no esbiaixats
– A una distancia adequada respecte a la brocada que deixem
– No arran: Respectant la corona de la fusta de 2 anys
– Suficientment a prop perquè la nova brotada pugui tancar la ferida
• PRINCIPIS GENERALS Mínim allargament
7. Cal examinar les brocades que han de permetre la renovació l’any següent per determinar quin és el borró que ens interessa que generi la futura brocada, preferiblement l’oposat al tall de l’any anterior
8. Habitualment les brocades es deixen a 1 borró + braguer (cec), sols en cas de que ens interessi el borró oposat al braguer, deixarem un 3r borró
• PRINCIPIS GENERALS Circulació saba 
9. Els successius talls que es fan en un punt vegetatiu del cep ha de ser preferiblement en el
mateix costat per no dificultar el pas de la saba. El borró escollit per ser el continuador del punt
vegetatiu ha de ser l’oposat al tall de l’any anterior
• PRINCIPIS GENERALS Càrrega de poda
10. Si considerem que el cep necessita més càrrega, no es deixen brocades més llargues si no que sobrecollem o doblem caps
• UTENSILIS DE PODA
– L’eina recomanada pels promotors del mètode és la “Felco” nº 13, ja que permet la utilització amb 1 o 2 mans http://www.felco.ch/assets/pdf/FELCO%2013_ES.pdf
– No es recomanable utilitzar tisores elèctriques i menys pneumàtiques
– Es preferible tallar amb la punta de les tisores per no fregar els borrons amb l’eina
– El xerrac sols per tallar fusta que ja està seca
• FORMACIÓ D’UN CEP Cordó
– Cal que tot el tronc sigui de fusta del mateix any
– La 1ª ramificació per forma el braç ha d’estar a 20 cm. o més per sota del fil conductor
– La formació dels braços s’ha de fer en 2 anys, si es preveu un braç amb 6 punts vegetatius, el 1er any se’n deixen 3 amb el darrer borró mirant cap a sota. Així s’eviten els entrenusos excessivament llargs
• FORMACIÓ D’UN CEP Refer un braç
– Per refer un braç escollirem el rebrot que surti de més avall del tronc
– El tall sobre els tronc vell, s’ha de fer a 40 cm. de la incisió del nou sarment, no s’ha de fer arran
• FORMACIÓ D’UN CEP Guyot
– Cal que tot el tronc sigui de fusta del mateix any, a partir de un sarment recte amb entrenusos llargs
– La 1a ramificacio per forma el final del tronc (cap) ha d’estar a 20 cm. o mes per sota del fil conductor
– El cap conte dos petits bracos (canals) de creixement de la fusta vella per sota del fil conductor, no hi ha problema de perdua d’espai entre ceps
– Es potencia el creixement per sota, obrin el cep i permetent el pas de la saba
– Les vares anuals queden corbades per lluitar contra l’acrotonia

• FORMACIÓ D’UN CEP Guyot, refer un braç
– Si cal refer un braç (canal), és talla la fusta de 2 anys respectant la corona i es reprèn a partir dels brot
– Cal fer sempre talls respectant la corona dels sarment, és la manera de mantenir el final del
tronc (cap) amb brots de renovació
– Si fem talls sobre fusta vella, amb el temps el cap s’asseca
• La informació complerta sobre el mètode la trobareu a:

Demostració en poda royat


Demostració en guyot

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada