dimarts, 1 de març de 2016

Composició del sòl

Quan parlem de sòl, relacionat amb la viticultura, els tres elements més importants a tenir en compte són la composició, l'aigua i els nutrients. El sòl es troba per sobre de la roca subjacent i pot tenir des d'uns pocs centímetres fins a diversos metres de profunditat. El sòl es compon de partícules de roques de diferents mides, així com de pedres o roques més grans, humus (matèria orgànica) i nutrients.

Partícules, Pedres i Roques
Provenen de la roca subjacent o de dipòsits que es van anar acumulant més tard sobre aquesta i que donen a terra el seu nom; per exemple, calcària, pissarra, etc. Vegeu l'entrada Els diferents tipus de sol
No obstant això, és la mida de les partícules del sòl el que té més importància. Els millors sòls són els que es componen d'una barreja de diferents mides de partícules. 
Humus
Està compost per materials vegetals i animals en descomposició que són rics en nutrients i que tenen excel·lent capacitat de retenció d'aigua.
Nutrients
Consisteixen en elements com ara nitrogen, fòsfor i potassi que estan dissolts en l'aigua existent a terra.
El sòl ideal per a la viticultura té relativament pocs nutrients i bon drenatge, però és capaç d'emmagatzemar suficient aigua per sustentar a la vinya durant la temporada de creixement.


Sòl i Aigua
La qualitat del raïm es veu afectada per la capacitat del sòl per controlar el subministrament d'aigua.
Idealment, el sòl d'una vinya necessita subministrar bona quantitat d'aigua a l'inici de la temporada per ajudar a un creixement fort de les vinyes. Després del verol, el sòl ha de reduir el subministrament d'aigua, induint un lleuger estrès hídric a les vinyes, el que fomenta la maduració del raïm. No hi ha un sòl ideal que compleixi amb tots aquests requisits. L'aigua s'emmagatzema a terra unint-se a les partícules d'argila o l'humus. També pot haver-hi aigua a la roca subjacent.

Sòl i Nutrients
Els nutrients més importants són el nitrogen, el fòsfor i el potassi.
Les vinyes no necessiten alts nivells d'aquests nutrients per poder-se desenvolupar. Si els nivells d'aquests nutrients són massa alts, sobretot els de nitrogen, la vinya creixerà amb massa força i produirà una densa massa foliar que donarà excessiva ombra a la fruita. Poc es coneix sobre l'impacte total que la nutrició de la vinya té en el raïm i en el vi. No és possible determinar encara amb certesa fins a quin punt la diferència entre vins es pot atribuir als nutrients i no a subtils variacions en altres factors com el clima, l'orientació i el subministrament d'aigua.

Font: aprender de vino. es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada